شلف OCDF شرکت پارس جلفا یک شلف کم ظرفیت فلزی می باشد که برای فیوژن کردن حداکثر 24 تار فیبر نوری در حداقل فضای ممکن طراحی شده است.

ویژگی ها

  • عرض و عمق مطابق با توصیه های ETSI
  • دارای کاست 24 کر جهت انجام فیوژن برروی تارهای عبوری درصورت لزوم
  • دارای Patch Panel 8 کر با قابلیت پذیرش آداپتورهای FC/PC و SC/PC
  • قابلیت نصب برروی راک های 19ً
  • قابلیت ورود کابل از پشت و کنار و خروج از Patch Panel از پشت و جلوی شلف
  • ارتفاع 1U که در حداقل فضای موجود قابل نصب می باشد.

موارد کاربرد

  • مراکز مخابراتی جهت نصب در راک های انتقال و Access
  • کافوهای نوری Indoor و Outdoor
  • ISP ها
  • کلیه مشترکینی که خط اختصاصی فیبر نوری دریافت می کنند