در ابتدا جهت آشنایی با فیوز ترمینال‌های MDF باید با واژه MDF آشنا شد.MDF مخفف Main Distribution Frame  است که به معنای تقسیم‌کننده اصلی در یک مرکز تلفن است.

تقسیم‌کننده اصلی در یک مرکز تلفن که محل ارتباطی کابل های مشترکین مرکز با کابل های مشترکین خارج از مرکز را از طریق ترمینال  هایی که به آن نوع IDC (اتصالات جایگزین با عایق) برقرار می‌نماید را MDF می‌گویند.

فیوز ترمینال‌های IDC یک نوع Protection برای ایجاد اطمینان جهت جداسازی کامل مشترک و دستگاه مخابراتی برای جلوگیری از صدمات ناشی از Over Voltage و Over Current در سمت مشترک و یا بلعکس می‌باشد.

مراحل کنترل کیفیت بدنه و درب فیوز برقگیر ترمینال MDF از نوع IDC

 1. تست دمای صحیح تزریق مواد PBT
 2. کامل تزریق شدن زائده‌ها
 3. کامل بودن شیارهای جا خوردن تیغه ارت
 4. تست نسوز بودن قطعه تزریق شده

مرحله کنترل کیفیت تیغه ارت فیوز برقگیرترمینال MDF از نوع IDC

 1. آبکاری کامل
 2. ایجاد قوس مناسب
 3. برجستگی روی پایه

مراحل کنترل کیفیت نهایی فیوز برقگیر ترمینال MDF از نوع IDC

 1. ابتدا بدنه و درب دقیقاً چک می‌شود تا تیغه ارت کاملاً در جای خود قرارگرفته باشند
 2. نحوه سوارشدن بدنه بر روی درب
 3. جا خوردن کامل تمام بدنه برد، GDT و PTC
 4. مطابقت اندازه ابعاد فیوز با استاندارد مخابرات تهران

مراحل تولید

خط تولید شرکت پارس جلفا یکی از مکانیزه‌ترین خط تولیدهای موجود در کشور است که در هفت مرحله کاری عمل می‌نماید:

 1. تهیه مواد اولیه
 2. کنترل کیفیت مواد اولیه
 3. آماده سازی قالب‌های مورد نیاز تولید
 4. تزریق مواد توسط دستگاه تمام‌خودکار، برش و خم
 5. طراحی برد فیوز
 6. مونتاژ و بسته‌بندی
 7. کنترل کیفیت محصول نهایی