دفتر مرکزی: خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر)، مابین آفریقا و ولیعصر،شماره 283، طبقه پنجم

تلفن : 4334 67 88(15 خط)  –  فاکس: 4912 66 88 –  info@parsdjulfa.com

کارخانه 1: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان خواجه نصیر طوسی

تلفاکس: 3014 22 32 -9696 22 32-028

کارخانه 2: تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، کوچه دهم غربی، شماره 19

تلفن: 3036 78 77(8خط)  –  فاکس: 1349 79 77