در ابتدا جهت آشنایی با ترمینال‌های MDF باید با واژه MDF آشنا شد. MDF مخفف Main Distribution Frame است که به معنای تقسیم‌کننده اصلی در یک مرکز تلفن است.

تقسیم‌کننده اصلی در یک مرکز تلفن که محل ارتباطی کابل های مشترکین مرکز با کابل های مشترکین خارج از مرکز را از طریق ترمینال هایی که به آن نوع IDC(اتصالات جایگزین با عایق) برقرار می‌نماید را MDF می‌گویند.

ترمینال‌های IDC در قسمت شبکه به صورت عمودی و ترمینال های مربوط به IDF

(128 و 256 زوجی با مضرب 8) در سمت مرکز به صورت افقی نصب می‌شوند. که در انواع 8، 10، 64، 100، 200 و 256 زوجی به رنگ‌های سفید، طوسی، آبی و قهوه‌ای می‌باشند.

مراحل کنترل کیفیت بدنه ترمینال‌های MDF از نوع IDC

 1. تست صحیح بودن دمای تزریق مواد PBT
 2. چاپ کامل بدنه دقیقاً طبق نمونه اصلی
 3. کامل تزریق شدن زائده‌ها
 4. سالم بودن جای زبانه‌های 6 گانه (پایه)
 5. سالم بودن زبانه‌های2 گانه
 6. سالم بودن زبانه‌های رانژه
 7. کامل بودن شیارهای جا خوردن تیغه
 8. تست نسوز بودن قطعه تزریق‌شده

مراحل کنترل کیفیت پایه ترمینال‌های MDF از نوع IDC

 1. تست صحیح بودن دمای تزریق مواد PBT
 2. سالم بودن دستگیره
 3. سالم بودن گیره‌های پایه استیل
 4. سالم بودن تمام دندانه‌های شانه
 5. سالم بودن تمام زائده‌های 19 گانه
 6. سالم بودن 4 زائده متصل به زائده‌های 19 گانه
 7. سالم بودن جای زبانه‌های بدنه(2 گانه)
 8. سالم بودن جای تیغه‌ها
 9. تست نسوز بودن قطعه تزریق‌شده

مراحل کنترل کیفیت تیغه ترمینال‌های MDF از نوع IDC

 1. آبکاری نقره کامل
 2. شیار رانژه متقارن
 3. چک کامل بودن سوراخ و عدم داشتن پلیسه
 4. چک نیم‌دایره بودن کامل حفره و عدم داشتن پلیسه
 5. برجستگی روی پایه دوم

تأییدیه آزمایشگاه رازی

terminal (10)

terminal (11)

terminal (12)

مراحل کنترل کیفیت نهایی ترمینال‌های MDF از نوع IDC

 1. ابتدا بدنه دقیقاً چک می‌شود تا تیغه‌ها کاملاً در جای خود قرارگرفته باشند
 2. نحوه سوارشدن بدنه بر روی پایه به صورتی که دسته پایه با شماره‌های بدنه هم سو باشد
 3. جا خوردن کامل تمام زبانه‌ها بدون شکستگی

مراحل تولید

خط تولید شرکت پارس جلفا یکی از مکانیزه ترین خط تولیدهای موجود در کشور می‌باشد که در هفت مرحله کاری عمل می‌نماید:

 1. تهیه مواد اولیه
 2. کنترل کیفیت مواد اولیه
 3. آماده سازی قالب‌های مورد نیاز تولید
 4. تزریق مواد توسط دستگاه تمام‌خودکار، برش و خم
 5. آبکاری نقره تیغه
 6. مونتاژ و بسته‌بندی
 7. کنترل کیفیت محصول نهایی